Baksai Közös Önkormányzat

Cím: 7834 Baksa, Petőfi u. 5.
Tel.: 72/211-630
E-mail: baksakozseg@gmail.com

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 08.00-11.30
                   13.00-16.00
Kedd: ügyfélfogadás szünetel (kivételt képeznek az idézett ügyfelek, ill. vis major ügyek)
Szerda:08.00-11.30
                   13.00-16.00
Csütörtök:08.00-11.30
               13.00-16.00
Péntek: 08.00-11.30

dr. Hederics István aljegyző
Simon-Fülöp Csilla igazgatási előadó
Molnár Roland adóügyi tanácsos
Vajdáné Czving Mária igazgatási előadó
Steflik Anna pénzügyi előadó
Guszter Balázs pénzügyi előadó
Lukács Józsefné hivatalsegéd

A Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségei:

Takácsné Jauk Ibolya jegyző 73/493-022
Bogádmindszenti Kirendeltség: Bogádmindszent, Hegyszentmárton, Ózdfalu ügyintézése (73/493-022)
Sámodi Kirendeltség: Adorjás, Baranyahídvég, Kisszentmárton, Sámod ügyintézése (73/496-079)